Omgevingsvergunning warmtepomp

Bij het bouwen wordt onderscheid gemaakt tussen het technische deel en het ruimtelijk deel van het bouwen.

Vergunningvrij
Het aanbrengen van een warmtepomp is vergunningvrij wanneer aan de volgende afmetingen wordt voldaan (het technische deel):
– Lager dan 5,0m;  
– Hoger dan 5,0m wanneer de verandering de draagconstructie van het bouwwerk niet wijzigt.

Wat betreft het ruimtelijk deel:
Het aanbrengen van een warmtepomp is vergunningvrij wanneer deze niet hoger is dan 1,0m (vanaf de grond gemeten) en de oppervlakte niet meer dan 2 m2 bedraagt.
– Staat de warmtepomp niet op de grond, dan moet u kijken naar het omgevingsplan. Een voorbeeld is bevestiging aan de voorgevel*.
– Sinds 1 januari 2024 kan de gemeente in het omgevingsplan de regels aanpassen en de vergunningplicht/vrijstelling dus anders regelen.

→ De uitkomst van bovenstaande punten zijn afhankelijk van uw locatie. Wilt u graag een extra paar ogen die met u meekijken om de juiste (vergunning)stappen te doorlopen voordat u aan het plaatsen van een warmtepomp begint? Neem dan hieronder contact met ons op.

*Voorgevel
Wordt de warmtepomp aan de voorgevel bevestigd dan volgt uit de Omgevingswet en het Bbl dat deze bouwwerken voor de omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken vergunningplichtig zijn, omdat: 

 1. Het omgevingsplan deze bouwwerken niet rechtstreeks mogelijk maakt (zie artikel 22.6 bruidsschat); en
 2. De airco en warmtepomp die worden bevestigd aan de voorgevel ook niet zijn aangewezen als vergunningvrije bouwwerken (artikel 2.29 Bbl).

Wanneer vergunning nodig bij warmtepomp

Uitzondering vergunningvrij voor cultureel erfgoed
Als de bovenstaande vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten betrekking hebben op (voorbeschermde) monumenten, dan kunnen die activiteiten alsnog vergunningplichtig zijn (artikel 2.30 Bbl).

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

  Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

  Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

  Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

  Stuur een bijlage mee:

  Sitemap