Omgevingsvergunning schutting

Ook het plaatsen van een schutting is onder de omgevingswet veranderd.

Het plaatsen van erf- en perceelafscheidingen is vergunningvrij voor het ruimtelijke deel van het bouwen, als wordt voldaan aan de regels van het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan, te weten:

 1. De erfafscheiding is niet hoger dan 2,0 m.
 2. De erfafscheiding wordt geplaatst op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de afscheiding een functionele relatie heeft.
 3. De erfafscheiding wordt geplaatst achter de lijn die langs de voorkant van dat gebouw evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied.

Let op: in de bruidsschat staat niet voorgevelrooilijn zoals in het Besluit omgevingsrecht. Het vergunningvrij bouwen is in de bruidsschat alleen nog gekoppeld aan de lijn langs de voorkant van het gebouw. Daarmee wordt bedoeld de lijn evenwijdig aan de openbare weg die langs de voorkant van het gebouw loopt. De verwachting is dat dit op korte termijn gerepareerd  wordt in de regelgeving. De gemeente kan dit in ieder geval wel zelf al aanpassen in het omgevingsplan.

Schuttingen tot 1,0m zijn altijd vergunningvrij.

Cultureel erfgoed

 • Let op bij erf- of perceelafscheidingen bij cultureel erfgoed:
  De erf- of perceelafscheiding komt bij een (voorbeschermd) monument. Dat geldt voor zowel gemeentelijke, provinciale als Rijksmonumenten.
 • De erf- of perceelafscheiding komt op een locatie waaraan in het omgevingsplan de functie-aanduiding ‘rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht’ is gegeven en de erf- of perceelafscheiding op een voorerf of op een naar openbaar toegankelijk gekeerd zijerf wordt gebouwd.

In deze situaties is het bouwen van een erf- of perceelafscheiding vergunningplichtig voor het ruimtelijk deel van het bouwen (artikel 2.30, Bbl).

Voor de omgevingswet kon onderstaande nog worden aangehouden:

Plaatsen schutting

Toepassingen van de omgevingsvergunning

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

  Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

  Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

  Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

  Stuur een bijlage mee:

  Sitemap