Omgevingswet

Algemeen
De Omgevingswet (ingegaan op 1 januari 2024) gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. 

De Rijksoverheid heeft onderstaande video gemaakt waar in twee minuten de nieuwe Omgevingswet wordt uitgelegd.

Toepassingen van de omgevingsvergunning

De omgevingswet voor inwoners

Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Bijvoorbeeld een nieuwe garage bouwen. Of een dakraam vervangen. De nieuwe wet zorgt ervoor dat:

 • Er 1 loket is waar inwoners een vergunning aan kunnen vragen. De naam van dit loket is het Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk;
 • De overheid sneller beslist over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er een beslissing binnen 8 weken komen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging;
 • Gemeenten 1 omgevingsplan maken voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.

Bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren
U kunt van tevoren bij uw buren aangeven dat u het niet eens bent met hun bouwplannen. Is de omgevingsvergunning al verleend, dan kunt u hiertegen tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen of beroep instellen bij de gemeente.

De omgevingswet voor ondernemers

Bedrijven die niets veranderen aan de eigen bedrijfsvoering, hoeven in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en meldingen hoeven niet opnieuw gedaan te worden. Bedrijven die wel iets veranderen, kunnen hiervoor terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. 

 • Wanneer moet ik als bedrijf een milieu- of omgevingsvergunning aanvragen?
  De milieuregels voor bedrijven staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het digitale Omgevingsloket kunt u controleren welke milieuregels voor uw werkzaamheden gelden. En of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 
 • Check welke milieuregels gelden
  Ondernemers kunnen via het digitale Omgevingsloket checken welke milieuregels uit het Bal gelden voor hun werkzaamhedenHet Bal vervangt het Activiteitenbesluit.
 • Check of u een omgevingsvergunning nodig hebt
  Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig om milieubelastende activiteiten uit te voeren. Via het digitale Omgevingsloket kunt u controleren of dit voor uw bedrijf geldt.

Voordelen nieuwe omgevingswet

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

  Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

  Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

  Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

  Stuur een bijlage mee:

  Sitemap