Doorlooptijd aanvraag omgevingsvergunning

Heb ik een vergunning nodig?
Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningscheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen

Hoe lang duurt het aanvragen van een omgevingsvergunning?
De procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan verwarrend zijn. Hoewel gemeenten normaal gesproken binnen 8 weken moeten beslissen, kan het bij complexe aanvragen veel langer duren, soms wel 8 maanden. Dit komt door het vooroverleg voorafgaand aan de aanvraag en verschillende uitstelmogelijkheden binnen de procedure. Hieronder staat omschreven hoe het vooroverleg en de procedure voor een omgevingsvergunning verlopen.

Conceptverzoek
Als je plan aanzienlijk afwijkt van het omgevingsplan, is het verstandig om vooraf met de gemeente te overleggen om te zien of ze bereid zijn medewerking te verlenen. Dit kun je doen door een conceptverzoek in te dienen. Het is per gemeente bepaald of deze mogelijkheid is aangeboden
De gemeente beoordeelt dit conceptverzoek uitgebreid en kan extra informatie of onderzoeken aanvragen. Na een positieve reactie kun je vervolgens eenvoudig een definitieve vergunningaanvraag indienen.

Het conceptverzoek (incl vooroverleg/principebesluiten) is essentieel bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan of complexe bouwplannen, zoals het wijzigen van het gebruik van een pand. Het moet helder beschrijven wat je plan inhoudt, inclusief eventuele schetsen bij nieuwbouw of verbouwingen, of details over veranderingen in gebruik bij bestaande gebouwen.

De behandeling van een conceptverzoek kan per gemeente verschillen. Soms wordt het plan besproken met ambtenaren, gevolgd door vragen per e-mail. De termijn voor beoordeling varieert ook sterk, van enkele weken tot maanden. Let wel, de terugkoppeling op een conceptverzoek heeft geen juridische basis, maar is een goede indicatie over de haalbaarheid van een definitieve vergunningsaanvraag.

Positieve reactie op conceptverzoek
Een positieve terugkoppeling op het conceptverzoek betekent dat de gemeente in principe bereid is om de vergunning te verlenen, waardoor je meer zekerheid hebt. Bij een negatief terugkoppeling kun je opnieuw in overleg gaan en eventueel je plan aanpassen. Je kunt niet in bezwaar gaan tegen een negatieve terugkoppeling op een conceptverzoek.

Omgevingsvergunningprocedure
Bij een positieve terugkoppeling van het conceptverzoek kun je de procedure voor een omgevingsvergunning starten. Dit doe je via het Omgevingsloket met behulp van DigiD. Je vult een standaarddocument in met de benodigde informatie, die in het formulier wordt aangegeven.

Termijnen voor de behandeling van de aanvraag
Voor de vergunningaanvraag geldt meestal een termijn van 8 weken, waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken zonder opgaaf van reden. Als de aanvraag niet volledig is, wordt de termijn stopgezet totdat alle benodigde informatie is verstrekt.

Gebruik van de vergunning
Een vergunning verleend binnen de termijn van 8 weken mag direct worden gebruikt. Bij een vergunning verkregen via de uitgebreide procedure moet worden gewacht tot na de beroepstermijn van 6 weken en eventuele verzoeken om schorsing
.

Toepassingen van de omgevingsvergunning

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

    Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

    Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

    Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

    Stuur een bijlage mee:

    Sitemap