Bezwaren omgevingsvergunning

Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen?
Als u het niet eens bent met de bouwplannen in uw buurt, dan kunt u hen daarover vooraf informeren. Als de omgevingsvergunning al is verleend, kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Bezwaar of beroep tegen de omgevingsvergunning
Als de vergunning voor bouwen is verleend, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Als de vergunning via de uitgebreide procedure wordt behandeld, kunt u gedurende 6 weken uw zienswijze indienen. De gemeente neemt uw standpunt mee in het definitieve besluit. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Intrekken van de omgevingsvergunning
Als de gemeente uw bezwaar tegen de bouwvergunning goedkeurt, wordt de vergunning ingetrokken dan mag de betreffende partij hun plannen niet uitvoeren. Zij kunnen in beroep gaan tegen het intrekken van de vergunning.

Publicatie van de aanvraag omgevingsvergunning
Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, zodat u op de hoogte bent van de plannen van uw buren of bedrijven.

Vergunningvrij bouwen
Bij vergunning vrij bouwen is geen omgevingsvergunning nodig en kunt u geen bezwaar maken. U kunt echter wel de gemeente vragen om te controleren of het bouwwerk aan de regels voldoet. Als het bouwwerk hinder veroorzaakt, kunt u het aanvechten op basis van het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Toepassingen van de omgevingsvergunning

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

    Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

    Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

    Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

    Stuur een bijlage mee:

    Sitemap