Checklist omgevingsvergunning

Als je wilt bouwen, verbouwen, of iets aan je omgeving wilt veranderen, is het waarschijnlijk dat je een vergunning nodig hebt. De gemeente beoordeelt jouw plannen aan de hand van het bouwbesluit, omgevingsplan, en welstandsnota. Afhankelijk van het type wijziging kunnen de volgende zaken nodig zijn voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning:

1. Bouwtekeningen:
De gemeente gebruikt bouwtekeningen om te controleren of jouw plannen voldoen aan de hoogte, afmetingen, materialen, en esthetiek die passen bij de omgeving. Zorg voor zowel de huidige als de gewenste situatie in technische tekeningen.

2. Constructieberekeningen:
De constructie van het bouwwerk is essentieel. Een constructeur berekent de belasting op dragende delen en bepaalt het benodigde materiaal. Deze berekeningen zijn cruciaal voor het aanvraagproces.

3. Sondering:
Vaak vraagt de gemeente ook gegevens over de grond waarop je gaat bouwen. Een sonderingsonderzoek onthult de bodemstructuur en draagkracht, noodzakelijk voor de constructieberekeningen.

4. Bouwbesluitberekeningen:
Naast constructieberekeningen moeten ook bouwbesluitberekeningen worden aangeleverd. Hiermee toon je aan dat jouw bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals verblijfsruimten, daglichttoetreding, en ventilatie.

5. Projectkosten:
Bij het indienen van de aanvraag moet je de geschatte projectkosten opgeven. Deze kosten worden vaak gebruikt om de leges te bepalen, die tussen de 2 en 3 procent van de projectkosten kunnen bedragen.

6. Foto’s:
Duidelijke foto’s van jouw woning, aangrenzende woningen, en het straatbeeld verduidelijken de huidige situatie en zijn daarom een belangrijk onderdeel van de aanvraag.

Weet u niet zeker welke zaken precies voor u van toepassing zijn? Neem gerust contact met ons op en wij zorgen ervoor dat er een professional met u meekijkt.

Toepassingen van de omgevingsvergunning

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

    Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

    Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

    Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

    Stuur een bijlage mee:

    Sitemap