AERIUS berekening laten uitvoeren

Wat is AERIUS?
AERIUS Calculator is het instrument waarmee neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden binnen Nederland wordt berekend, gemonitord en geregistreerd. Het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 ondersteunt AERIUS gebruikers bij hun vragen en wensen.

AERIUS berekening AERIUS calculator AERIUS

Wanneer heeft u een AERIUS-berekening nodig?
Een stikstofberekening is nodig wanneer er activiteiten of projecten staan gepland, die gepaard gaan met de uitstoot van stikstof en daardoor een negatief effect hebben op het nabijgelegen milieu. Bij uitstoot van stikstof moet u bijvoorbeeld denken aan stikstofemissies die gepaard gaan met het gebruik van mobiele werktuigen, extra verkeersbewegingen, dieselaggregaten of het beroepsmatig houden van (landbouw)dieren.

Voorbeelden zijn:

 • Nieuwbouw van woningen;
 • Het organiseren van een evenement;
 • Het uitbreiden van uw bedrijf met koeien/kippen/varkens/paarden etc.;
 • Het aanleggen van wegen/paden.

Onze hulp
Heeft u een activiteit waarbij u een AERIUS-berekening nodig heeft, dan helpen wij u graag met het maken van deze AERIUS-berekening voor het bevoegd gezag waar u mee te maken heeft. Hierbij hebben we in ieder geval onderstaande informatie nodig:

→ Exacte locatie van de activiteiten;
→ Duur van de werkzaamheden;
→ Gebruik van mobiele werktuigen (bouwjaar, vermogen in kW, gebruik van AdBlue);
→ Het aantal verwachte uren dat de mobiele werktuigen zullen draaien;
→ Verwachte verkeersbewegingen.

Ga bij het bepalen van bovenstaande punten uit van de worst-case scenario.

Contact
Neem hieronder contact met ons op indien u het maken van de AERIUS-berekening aan ons uit wil besteden. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op over de mogelijkheden op basis van de door u aangeleverde informatie.

Toepassingen van de omgevingsvergunning

Vraag hieronder eenvoudig hulp aan:

  Stap 1/3: Waarmee kunnen wij helpen?

  Stap 2/3: Hoe kunnen we u bereiken?

  Stap 3/3: Beschrijf uw vraag of verzoek:

  Stuur een bijlage mee:

  Sitemap